Till minne av Britt Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt Johansson

7 februari 1926 - 31 augusti 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Barncancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt Johanssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38