Till minne av Birgitta Eklund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgitta Eklund

19 april 1937 - 5 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 4 november 2021

kl 13.30

Plats

Släps kyrka

Östra Särövägen337, 43490 Vallda

Minnesstund

Torsdag 4 november 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgitta Eklunds begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61