Till minne av Astrid Olofsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Olofsson

15 september 1928 - 10 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Olofssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55