Till minne av Christer Borgh - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christer Borgh

20 augusti 1945 - 23 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 februari 2021

kl 13.00

Plats

Equmeniakyrkan Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser