Till minne av Annika Petersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Annika Petersson

20 januari 1943 - 12 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Annika Peterssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55