Till minne av Berit Wennerlöf - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Wennerlöf

3 juni 1931 - 17 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 12 mars 2021

kl 13.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Wennerlöfs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55