Till minne av Sven Hakers - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sven Hakers

3 februari 1935 - 11 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Diabetesfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sven Hakerss begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61