Till minne av Herbjörn Kristiansen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Herbjörn Kristiansen

8 maj 1934 - 22 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Herbjörn Kristiansens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55