Till minne av Eira Källström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eira Källström

6 november 1926 - 23 november 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eira Källströms begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72