Till minne av Mats Mattson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mats Mattson

4 oktober 1938 - 5 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 3 februari 2022

kl 14.00

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mats Mattsons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83