Till minne av Gösta Wass - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gösta Wass

3 mars 1940 - 24 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gösta Wass begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15