Till minne av Kjell Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kjell Svensson

9 december 1934 - 30 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 8 december 2021

kl 10.00

Plats

Råda rum

Minnesstund

Onsdag 8 december 2021

Plats

Råda Rum

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 19 november 2021, kl 15.00 – Råda kyrka

Tacksägelse – söndag 21 november 2021, kl 11.00 – Råda kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kjell Svenssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03