Till minne av Bertil Winzell - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Winzell

12 april 1930 - 25 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Winzells begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83