Till minne av Lilly Österlindh - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lilly Österlindh

29 september 1927 - 25 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lilly Österlindhs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61