Till minne av Inger Hansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inger Hansson

16 april 1944 - 23 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 21 oktober 2021

kl 13.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inger Hanssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83