Till minne av Stina Lindner - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stina Lindner

26 september 1933 - 28 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 24 november 2021

kl 13.00

Plats

Flatåskyrkan

Minnesstund

Onsdag 24 november 2021

Plats

Församlingsvåningen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stina Lindners begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61