Till minne av Jan-Ove Hansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan-Ove Hansson

24 oktober 1947 - 1 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan-Ove Hanssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61