Till minne av Ingegerd Winroth - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingegerd Winroth

3 november 1945 - 11 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 8 oktober 2021

kl 14.00

Plats

Örgryte gamla kyrka

Minnesstund

Fredag 8 oktober 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Minnesgåvor

Röda Korset

Tänd ett ljus

Annonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingegerd Winroths begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61