Till minne av Lennart Knutsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Knutsson

18 april 1945 - 10 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Knutssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61