Till minne av Lennart Odin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Odin

28 juli 1928 - 16 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Odins begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32