Till minne av Bror Karlsfred - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bror Karlsfred

3 juli 1929 - 20 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bror Karlsfreds begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32