Till minne av Gunnar Hermansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnar Hermansson

26 september 1949 - 6 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnar Hermanssons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53