Till minne av Tage Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Tage Larsson

16 februari 1934 - 3 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 1 april 2021

kl 13.00

Plats

Bleketkyrkan Uddevalla

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Tage Larssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08