Till minne av Bengt Hedlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Hedlund

18 augusti 1941 - 21 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 28 oktober 2021

kl 16.00

Plats

Särögården

Minnesstund

Torsdag 28 oktober 2021

Plats

Särögården

Tänd ett ljus

Annonser

Blommor

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Hedlunds begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83