Till minne av Margreth Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margreth Olsson

25 augusti 1954 - 16 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 14 oktober 2021

kl 14.00

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 26 september 2021, kl 11.00 – Hagakyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margreth Olssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32