Ska du gå på begravning?

Fiskebäckskils kyrka

Fiskebäckskils kyrka

Fiskebäckskils träkyrka är orienterad i öst-västlig riktning och ligger i en sydslänt. Norra sidan ligger nära marknivå medan södra sidan vilar på en hög grundmur. Kyrkan uppfördes 1772 och ersatte en tidigare träkyrka från 1500-talet. Den tidigare kyrkan var rödmålad och hade torvtak. Enligt uppgift låg den ett tiotal meter längre ner i slänten. Eftersom den gamla kyrkan bedömdes vara för liten och ständigt var i behov av reparationer lät man bygga en ny. Vid början av 1900-talet räckte inte heller nuvarande kyrka till så år 1913 man lät förlänga den genom att förskjuta koret åt öster. Samtidigt byggde man till en sakristia åt öster och höjde kyrktornet.

Besöksadress

kaptensgatan 77, 450 34 fiskebäckskil

Om anläggningen

Församling: Lysekils södra församling

Anordna begravning i Fiskebäckskils kyrka

Vill du anordna begravning i Fiskebäckskils kyrka? Prata med mig.

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Uddevalla

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se