Ska du gå på begravning?

Att planera begravning - Gillis Edman Begravningsbyrå

Att planera begravning

Oro, stress och sorg är vanliga känslor när du ska börja tänka på en begravning. Därför hjälper vi till med stöd och struktur. Vid första mötet lär vi känna varandra, därefter lägger vi tillsammans upp en plan i lugn och ro, som leder fram till det du önskar.

Starta planering

Läs vidare

Gravsättning med kista eller urna

Personligt utformad eller religiös ceremoni

Kontakta oss

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se