Ska du gå på begravning?

Bouppteckning - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bouppteckning

En bouppteckning är en uppställning av tillgångar och skulder på den avlidnes dödsdag. Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket inom tre månader. Där ska också anges vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Det finns egentligen inga hinder för att bouppteckningen utförs av en privatperson, men enligt lag får den så kallade boutredningsmannen inte själv vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa.

En bouppteckning kan dessutom vara komplicerad. Därför kan det vara både klokt och skönt att lämna över uppgiften till våra erfarna jurister. Oftast sker bouppteckning efter begravningen men det kan vara bra att att boka tid direkt.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se