Ska du gå på begravning?

Gravplats - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gravplats och gravskick

En grav är det utrymme som är avsett för gravsättning av en avlidens stoft eller aska. I Sverige har vi i huvudsak tre olika möjligheter till gravsättning, så kallade gravskick som är godkända enligt Begravningslagen. På våra allmäna begravningsplatser eller kyrkogårdar skiljer man på tre olika gravskick: gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt.

Gravplats med gravrätt

Kistgravplats eller urngravplats

Ofta finns det en grav där tidigare generationer eller en familjemedlem vilar. Det kan vara en yta där det finns plats för både kistor och urnor, eller bara urnor. De flesta väljer att gravsätta en avliden så att de får vila tillsammans med eller i närheten av familjen. Om du är osäker på var din familjs grav ligger hjälper vi dig att hitta graven. Det finns också möjlighet att se ut en ny grav. I begravningsavgiften som betalas via skattsedeln ingår en gravplats som upplåts i 25 år. Den som har rätt att bestämma vem som får ligga i graven kallas gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har också ett ansvar för att sköta om graven. Tidigare fanns en upplåtelseform som kallades familjegrav. Innehavaren köpte nyttjanderätten till graven och den kunde köpas för en viss bestämd tid, eller för "all framtid".

Om du önskar en kistgrav på en begravningsplats där det inte finns utrymme för nya gravar, kan du välja en s.k. återgångsgrav. En sådan grav har inte haft någon gravrättsinnehavare på mer än 25 år, och har återgått till upplåtaren av marken.

Gravplats med begränsad gravrätt

Askgravplats

Förutom den traditionella gravplatsen med gravsten finns det även gemensamma gravområden såsom askgravplatser där exempelvis makar kan vila tillsammans och där gravplatsen kan märkas ut. Begränsningen kan bestå i vilken typ av urna askan får vara, hur och var du får smycka gravplatsen och hur markeringen av gravplatsen ser ut. Utformningen och utseendet på sådana områden varierar från plats till plats. Därför hjälper vi dig med information om hur det ser ut i ditt närområde och ger råd om vilken plats du kan välja. Du får vara med vid gravsättningen om du vill. Om du själv vill välja plats och möjlighet att smycka graven efter mindre begränsningar, kanske du istället ska välja en urngrav.

Kolumbarium

Ett kolumbarium är en förvaringsplats, oftast ett gravvalv, som är inbyggt i en mur eller ett kapell. En del kolumbarier har också plats för kistor. Gravskicket är vanligt förekommande i exempelvis Stockholm, men ganska ovanligt i Västsverige. På S:t Ansgars griftegård i Borås finns ett kolumbarium som nyligen anlagts.

Gravplats utan gravrätt

Placering eller utströende av aska i minneslund

En minneslund är ett gemensamt gravområde där askan grävs ner eller sprids. Platsen i minneslunden är anonym, vilket betyder att du som anhörig inte får vara med vid gravsättning. Du får inte heller veta var askan efter din avlidna är placerad. Platsen får inte markeras ut, och blommor, ljus och annan smyckning sker på en gemensam, utpekad plats. Om du själv vill vara med vid gravsättning, eller om du vill välja plats och möjlighet att smycka graven efter mindre begränsningar, kanske du istället ska välja ett annat alternativ.

Placering eller nedgrävning av aska i askgravlund

En askgravlund är ett gemensamt gravområde för askor. I en askgravlund får du en anvisad plats, och du får vara med vid gravsättning. Du får lägga blommor och annan utsmyckning på en plats avsedd för detta. En askgravlund kan vara ett alternativ till urngrav om du saknar möjlighet att sköta och ansvara för graven. Det är också en mindre anonym plats än en minneslund.

Spridning av aska på annan plats än begravningsplats

Ett alternativ till begravningsplatser kan vara att gravsätta aska i naturen eller till havs. För en sådan gravplats behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Vi hjälper till med ansökning av ett sådant tillstånd, och med alla arrangemang kring gravsättningen, exempelvis bokning av båt.

Läs vidare

En egen plats på kyrkogården

Ett gemensamt och anonymt gravområde

Anonymt gravområde där du kan närvara vid gravsättning

Gemensamt område ofta med möjlighet till plakett

Gravsättning i havet

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se