Ska du gå på begravning?

Vilka veckodagar är bäst att annonsera på? - Gillis Edman Begravningsbyrå

Vilka veckodagar är bäst att annonsera på?

Den bästa exponeringen får annonsen i tidningarnas söndagsbilaga, men alla veckodagar är möjliga att annonsera på.

Relaterade frågor

Hur lång tid efter dödsfallet ska dödsannonsen vara i tryck?

Det finns ingen speciell regel för när dödsannonsen ska gå i tryck. Men det underlättar naturligtvis för alla som önskar närvara att känna till tiden för begravningen med viss framförhållning. Om begravningen hålls i kretsen av de närmaste finns också möjligheten att vänta med dödsannonsen tills efter begravningen har ägt rum.

Läs mer

Hur många dagar i förväg måste annonsen beställas?

Generellt sett behöver vi ett godkännande av annonsen minst två arbetsdagar före införandet. Fråga din begravningsentreprenör för exakt tid.

Läs mer

Finns det regler kring hur och vad vi får skriva?

Numera utformas texterna i dödsannonserna mycket fritt, men det är viktigt med ett värdigt och respektfullt tonläge. På Gillis Edman har vi en gemensam standard med en stilfull och modern språkdräkt. Vi hjälper dig gärna med det skrivna ordet så att annonsen blir precis som du önskar.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se