Ska du gå på begravning?

Hur lång tid efter dödsfallet ska dödsannonsen vara i tryck? - Gillis Edman Begravningsbyrå

Hur lång tid efter dödsfallet ska dödsannonsen vara i tryck?

Det finns ingen speciell regel för när dödsannonsen ska gå i tryck. Men det underlättar naturligtvis för alla som önskar närvara att känna till tiden för begravningen med viss framförhållning. Om begravningen hålls i kretsen av de närmaste finns också möjligheten att vänta med dödsannonsen tills efter begravningen har ägt rum.

Relaterade frågor

Vilka veckodagar är bäst att annonsera på?

Den bästa exponeringen får annonsen i tidningarnas söndagsbilaga, men alla veckodagar är möjliga att annonsera på.

Läs mer

Hur lång tid efter dödsfallet ska dödsannonsen vara i tryck?

Det finns ingen speciell regel för när dödsannonsen ska gå i tryck. Men det underlättar naturligtvis för alla som önskar närvara att känna till tiden för begravningen med viss framförhållning. Om begravningen hålls i kretsen av de närmaste finns också möjligheten att vänta med dödsannonsen tills efter begravningen har ägt rum.

Läs mer

Hur går vi tillväga för att skapa en dödsannons?

Fundera gärna först på vilka versrader du vill ha med i annonsen. Dessa kan vara från en dikt, en sångtext, ett citat, men också något ni själva skrivit till den avlidne. Begravningsentreprenören vägleder och hjälper er med den övriga utformningen och beställningen. Innan annonsen beställs får du se och godkänna ett korrektur med prisspecifikation.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se