Hur går vi tillväga för att skapa en dödsannons? - Gillis Edman Begravningsbyrå

Hur går vi tillväga för att skapa en dödsannons?

Fundera gärna först på vilka versrader du vill ha med i annonsen. Dessa kan vara från en dikt, en sångtext, ett citat, men också något ni själva skrivit till den avlidne. Begravningsentreprenören vägleder och hjälper er med den övriga utformningen och beställningen. Innan annonsen beställs får du se och godkänna ett korrektur med prisspecifikation.

Relaterade frågor

Får vi lov att använda en egen bild till dödsannonsen?

Det är tillåtet att använda egna bilder. Om det finns ett upphovsrättsligt skydd hjälper vi dig att ordna rättigheterna att använda den.

Läs mer

Får vi lov att använda en logotyp från ett förbund eller ett företag som symbol till dödsannonsen?

Vanligtvis är det inga problem att använda logotyper. Vi måste dock söka tillstånd från förbundet eller företaget innan vi kan godkänna det för tryck.

Läs mer

Hur lång tid efter dödsfallet ska dödsannonsen vara i tryck?

Det finns ingen speciell regel för när dödsannonsen ska gå i tryck. Men det underlättar naturligtvis för alla som önskar närvara att känna till tiden för begravningen med viss framförhållning. Om begravningen hålls i kretsen av de närmaste finns också möjligheten att vänta med dödsannonsen tills efter begravningen har ägt rum.

Läs mer

Finns det regler kring hur och vad vi får skriva?

Numera utformas texterna i dödsannonserna mycket fritt, men det är viktigt med ett värdigt och respektfullt tonläge. På Gillis Edman har vi en gemensam standard med en stilfull och modern språkdräkt. Vi hjälper dig gärna med det skrivna ordet så att annonsen blir precis som du önskar.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se