Så går en bouppteckning till - Gillis Edman Familjejuridik

Så går en bouppteckning till

I vårt inledande möte träffas vi på byrån eller digitalt. Vi ser helst att det är någon i den närmsta kretsen kring den avlidne som närvarar under mötet. Vanligtvis träffar vi bouppgivaren, alltså den person som har störst inblick i den avlidnes tillgångar.

Tillsammans ser vi över juridiska dokument såsom testamente, äktenskapsförord, gåvobrev och skuldebrev. Vi tittar på vilka tillgångar som finns – det kan röra sig om fastigheter, fordon, bankkonton, fonder, aktier och lösöre med mera. Vår målsättning är att få en så komplett bild som möjligt över tillgångar och eventuella skulder hos den avlidne. Bouppteckningen upprättas efter mötet och ibland behöver vi komplettera med ytterligare information från exempelvis banker eller försäkringsbolag.

När bouppteckningen är färdigställd kallar vi alla dödsbodelägare och efterarvingar till en bouppteckningsförrättning. Det är frivillig närvaro under förrättningen, men vi måste kunna redovisa för Skatteverket att alla berörda parter bjudits in att närvara. Därför skickar vi alltid ut skriftliga kallelser.

Vi går tillsammans igenom bouppteckningen och kontrollerar att allt har blivit korrekt värderat och att ingen tillgång eller skuld har missats. När handlingen slutligen har godkänts av alla ska den skrivas under av bouppgivaren, alltså den person som känner boet bäst. Byråns jurist skriver också under i egenskap av förrättningsman. Bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering. Först när Skatteverket har granskat och registrerat bouppteckningen är den giltig.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se