Förvaring av testamente - Gillis Edman Familjejuridik

Förvaring av testamente

Om du vill, förvarar vi ditt testamente åt dig. Förvaring av testamente är en tilläggstjänst för dig som har upprättat ett testamente hos oss och vill vara trygg med att det kommer fram efter ditt dödsfall.

I Sverige registreras inga testamenten, så därför är det väldigt viktigt att det förvaras tryggt och säkert. Det är också viktigt att dina arvtagare får tillgång till ditt testamente efter ditt dödsfall.

Om du har tecknat ett avtal om förvaring hos oss bevakar vi folkbokföringen och när det blir aktuellt tar vi kontakt med dina anhöriga och informerar dem om testamentet.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se