Vanliga frågor om bouppteckning - Gillis Edman Familjejuridik

Vanliga frågor om bouppteckning

Vad händer om det inte finns några pengar/tillgångar i dödsboet?

Om den som har dött bara har tillgångar/pengar som täcker begravningskostnaderna kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Ta kontakt med den kommun där den som dött var folkbokförd, så hjälper de dig framåt. Om det även saknas pengar för begravning kan man söka ekonomiskt bistånd, begravningshjälp, för begravningen. Ta kontakt med socialtjänsten […]

Läs mer

Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvinge?

Dödsbodelägare är en person som har omedelbar rätt till den avlidnes tillgångar; enligt lagbestämmelse eller giltigt testamente. En efterarvinge har rätt till arv först efter att en dödsbodelägare har avlidit. En vanlig situation där det både finns dödsbodelägare och efterarvingar är när ena maken i en kärnfamilj dör. Då blir efterlevande make dödsbodelägare och de […]

Läs mer

Varför behövs en bouppteckning?

En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är därmed en form av legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte. Den behövs för att kunna avveckla och fördela den avlidnes tillgångar.

Läs mer

När sker en bouppteckningen?

Bouppteckningsförrättning ska hållas senast tre månader från dödsdagen. Efter förrättningen ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom en månad. Om tiderna av någon anledning inte kan hållas, hjälper vi er att begära anstånd hos Skatteverket.

Läs mer

Kan jag sälja saker innan bouppteckningen är klar?

Ja, du kan sälja mindre saker som exempelvis möbler. Detta förutsätter dock att alla dödsbodelägare är överens om att sakerna ska säljas. Vid osäkerhet är det bättre att avvakta.

Läs mer

Kan jag göra en bouppteckning på egen hand?

Det finns egentligen inga hinder för att bouppteckningen utförs av en privatperson, men enligt lag får den så kallade förrättningsmannen inte själv vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa. En bouppteckning kan dessutom vara komplicerad. Därför är det klokt att lämna över uppgiften till en erfaren jurist.

Läs mer

Måste vi göra en bouppteckning?

Ja, i de allra flesta fall behövs en bouppteckning. Undantaget från kravet om bouppteckning är om den avlidnes tillgångar är mycket knappa. Då kan kommunen hjälpa till med en så kallad dödsboanmälan, istället för att en bouppteckning görs. Om det är aktuellt med en dödsboanmälan, kontakta då socialnämnden i den avlidnes hemkommun.

Läs mer

Måste alla dödsbodelägare närvara på en bouppteckningsförrättning?

Nej, det räcker att en person närvarar. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kommer dock att kallas till bouppteckningsförrättningen och vi måste kunna visa Skatteverket att samtliga berörda har blivit kallade till förrättningen.

Läs mer

Får jag gå in i den avlidnes bostad?

Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans. Så länge alla dödsbodelägarna är överens kan ni vidta flera åtgärder. Om något stort har hänt, som brådskande behöver åtgärdas, tex ett tak som läcker in, kan du som dödsbodelägare agera på egen hand, utan de övriga dödsbodelägarna.

Läs mer

Vad får jag göra med den avlidnes egendom?

Så länge alla dödsbodelägare är överens har du stora befogenheter. Att betala räkningar i den avlidnes namn kan och bör du alltid göra så länge det finns pengar i dödsboet. Är du osäker på om det kommer att finns pengar kvar i slutändan, är det bättre att begära anstånd med de fakturor som kommer, annars […]

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se