Ska du gå på begravning?

Så skriver man äktenskapsförord - Gillis Edman Familjejuridik

Så skriver ni äktenskapsförord

Vi går tillsammans igenom hur ni vill att era förmögenhetsförhållanden ska se ut. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods.

I ett äktenskapsförord kan ni reglera vad som ska vara enskilda egendom respektive giftorättsgods. De tillgångar som är enskild egendom bodelas inte vid dödsfall eller skilsmässa.

Ett exempel där ett äktenskapsförord behövs är om ena maken äger en sommarstuga och vill säkerställa att hen inte behöver bodela bort halva sommarstugan vid en eventuell skilsmässa. Det kan också handla om att makarna har väldigt olika stora tillgångar och inte vill dela allt hälften, hälften vid en skilsmässa. Om makarna inte har gemensamma barn, är det också relativt vanligt att upprätta äktenskapsförord.

Vid vårt möte går vi igenom era tillgångar och önskemål. Efter mötet upprättar vi ett äktenskapsförord som ni undertecknar. Därefter hjälper vi er att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se