Frågor och svar om bodelning - Gillis Edman Familjejuridik

Frågor och svar om bodelning

Vad innebär det att begära 12:2?

I Äktenskapsbalkens 12 kapitel, 2 § finns en regel som säger att efterlevande maken har en exklusiv rätt att begära att få behålla hela eller delar av sina tillgångar och att dessa inte ska bodelas med maken som har dött. Det är bara den efterlevande maken som har rätt att framställa en sådan begäran. Arvingar […]

Läs mer

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är relevant vid bodelning och innebär att någonting ska undantas vid en bodelning. När vi är gifta är båda makarnas tillgångar enligt huvudregeln giftorättsgods. Allt giftorättsgods delas på hälften vid en bodelning. Om någon av makarna har enskild egendom, undantas detta från hälftendelningen. Det är väldigt vanligt att föräldrar vill att barnens kommande […]

Läs mer

Vilka tillgångar ska ingå i bodelningsavtalet?

För gifta ska alla tillgångar som huvudregel vara med i avtalet, då de räknas som giftorättsgods. För sambor är det framför allt bostaden, men även lösöre såsom möbler och husgeråd. I vissa fall kan det även behövas ett juridiskt dokument om en av er ska överta en fastighet. Lagfarten, alltså ägarbeviset, ska i så fall […]

Läs mer

Måste man skriva ett bodelningsavtal?

Nej, det är inget krav. En muntlig överenskommelse kan dock i efterhand vara svår att bevisa. Därför rekommenderar vi att ni upprättar ett korrekt bodelningsavtal med jurist.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se