Så går en bodelning till - Gillis Edman Familjejuridik

Så går en bodelning till

Om ni är överens kontaktar ni någon av våra jurister så att vi kan boka ett möte. På mötet går vi igenom alla era tillgångar och skulder och diskuterar hur de ska fördelas mellan er. Era överenskommelser formuleras sedan i ett juridiskt korrekt avtal.

Vissa tillgångar kan vara svårare att värdera, exempelvis fastigheter och bostadsrätter där det finns latent skatt. Vi hjälper er då med beräkningar för att få fram ett nettovärde på dessa. I mer komplexa fall förmedlar vi tjänster från företag med värderingsexpertis.

Efter vårt första möte, när tillgångarnas värden är fastställda och ni bestämt er för hur de ska fördelas, tar vi fram ett förslag på ett bodelningsavtal. Vi skickar ut förslaget till er och ni skriver under avtalet efter att ni godkänt innehållet.

Läs vidare

Mitt är mitt och ditt är ditt

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se