Vad är en bouppteckning? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en handling som efter ett dödsfall ska upprättas och registreras hos Skatteverket. Den ska innehålla uppgifter om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och eventuell efterlevande make/maka/sambos tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en bouppteckningsförrättning.

När sker en bouppteckningen?

Bouppteckningsförrättning ska hållas senast tre månader från dödsdagen. Efter förrättningen ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom en månad. Om tiderna av någon anledning inte kan hållas, hjälper vi er att begära anstånd hos Skatteverket.

Läs mer

Varför behövs en bouppteckning?

En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är därmed en form av legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte. Den behövs för att kunna avveckla och fördela den avlidnes tillgångar.

Läs mer

Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvinge?

Dödsbodelägare är en person som har omedelbar rätt till den avlidnes tillgångar; enligt lagbestämmelse eller giltigt testamente. En efterarvinge har rätt till arv först efter att en dödsbodelägare har avlidit. En vanlig situation där det både finns dödsbodelägare och efterarvingar är när ena maken i en kärnfamilj dör. Då blir efterlevande make dödsbodelägare och de […]

Läs mer

Avveckling av dödsbo

Trots att sorgen måste få ta sin plats finns det en del praktiska saker som behöver tas om hand tiden efter ett dödsfall.

Avvecklingen av ett dödsbo ser olika ut beroende på vilka tillgångar som finns i dödsboet. Det kan handla om att säga upp en hyresrätt och tömma/röja/städa, att sälja en fastighet eller bostadsrätt, att betala räkningar, deklarera eller ta hand om trädgårdsskötsel.

Om ni dödsbodelägare av olika anledningar inte kan eller vill ta hand om avvecklingen av ett dödsbo, hjälper vi till med detta.

Några punkter att tänka på:

1

Ibland är det bra att låta värdera lösöret i den avlidnes hem för att undvika oenighet. Då rekommenderar vi alltid att använda en auktoriserad värderare.

2

Röjning, städning och försäljning av hem och lösöre är annat som kan behövas hanteras efter ett dödsfall. Här kan vi bidra med goda råd och kontakter.

3

Förvaltning av dödsboet innefattar bland annat försäljning och röjning, omhändertagande av post, betalning av räkningar och så vidare.

Det finns många saker att tänka på i samband med en bouppteckning. När ni bokat tid hos oss för bouppteckning, skickar vi en lista över olika handlingar som har betydelse för bouppteckningen. Ni kan i lugn och ro gå igenom listan och känna trygghet i att alla delar kommer med. Vi har också möjlighet att hjälpa er med att få fram handlingar som ni själva inte funnit.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se