Ska du gå på begravning?

Frågor och svar om testamente - Gillis Edman Familjejuridik

Frågor och svar om testamente

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är relevant vid bodelning och innebär att någonting ska undantas vid en bodelning. När vi är gifta är båda makarnas tillgångar enligt huvudregeln giftorättsgods. Allt giftorättsgods delas på hälften vid en bodelning. Om någon av makarna har enskild egendom, undantas detta från hälftendelningen. Det är väldigt vanligt att föräldrar vill att barnens kommande […]

Läs mer

Kan jag testamentera bort allt?

Om du kan testamentera bort allt eller inte beror på om du har barn. Har du inga barn är du helt fri att testamentera precis hur du vill. Du kan testamentera allt till din bästa vän, en organisation som du vill stödja, sju kusiner eller precis vad du vill. Om du har barn finns dock […]

Läs mer

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Testamentet ska vara skriftligt. Testatorn, den som upprättar testamentet, måste vara myndig och skriva under testamentet i närvaro av två vittnen. Vittnen ska vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller med dem som ska ärva. De måste också veta att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till […]

Läs mer

Är en kopia på testamentet giltigt?

Ett testamente gäller bara i original och registreras inte vid någon myndighet. Det är därför viktigt att testamentet förvaras säkert så att det kommer fram när den som upprättat det avlidit. Vid behov hjälper vi till med säker förvaring av testamente.

Läs mer

Kan jag ändra i testamentet?

Om du vill ändra ditt testamente, kontaktar du oss så hjälper vi dig. Ett testamente kan ändras när som helst, så länge testatorn är frisk och vid liv.

Läs mer

Vem ärver en ensamstående?

Du som inte har några barn är helt fri i hur du vill testamentera din kvarlåtenskap. Om du inte har skrivit ett testamente är det i första hand dina föräldrar och i andra hand dina syskon som ärver dig. Vill du att någon annan person eller organisation ska ärva dig, behöver du upprätta ett testamente.

Läs mer

Behövs ett testamente även för kärnfamiljer som vill behålla den legala arvsordningen?

Ja, om du vill att egendomen också ska bli enskild egendom för den som ärver. Alltså om dina barn inte ska behöva dela arvet efter dig med sina respektive om de i framtiden skulle separera.

Läs mer

Ärver jag min make eller registrerade partner om vi har barn som inte är gemensamma?

Makar och registrerade partners med barn som inte är gemensamma ärver inte varandra. Detta kan till viss del ändras i ett testamente.

Läs mer

Ärver jag efter min make eller registrerade partner?

Makar och registrerade partner med gemensamma barn ärver alltid varandra. Vill ni frångå detta eller exempelvis förordna om enskild egendom till bröstarvingar, den avlidnes barn eller barnbarn, krävs testamente.

Läs mer

Ärver jag efter min sambo?

Sambor ärver inte varandra enligt lag, inte ens om de har gemensamma barn. Vill ni som sambor ärva varandra måste detta skrivas i ett testamente. Har ni gemensamma barn och vill ärva varandra före barnen kan ni till viss del reglera detta i ett testamente.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se