Ska du gå på begravning?

Frågor och svar om framtidsfullmakt - Gillis Edman Familjejuridik

Frågor och svar om framtidsfullmakt

Hur jag ska förvara min framtidsfullmakt?

Det är själva originalet av din framtidsfullmakt som gäller. Framtidsfullmakten registreras inte någonstans och det finns inget lagkrav på var du måste förvara den. Det är viktigt att förvara framtidsfullmakten tryggt och veta var den finns när det ska komma till användning. Många väljer att förvara framtidsfullmakten hemma hos sig själv, exempelvis i ett säkerhetsskåp […]

Läs mer

Vad är en god man?

En god man företräder någon som på grund av sjukdom eller liknande själv inte kan ta hand om sig själv och/eller sina tillgångar. Det är tingsrätten som fattar beslut om att någon ska få god man. Överförmyndaren utövar sedan tillsyn över den gode mannen. Den gode mannen måste exempelvis sammanställa och redovisa sitt uppdrag löpande. […]

Läs mer

Är det någon som kontrollerar hur framtidsfullmaktshavaren sköter sitt uppdrag?

Om du vill har du möjlighet att tillsätta en granskare i din framtidsfullmakt. Granskaren får begära redovisning från fullmaktshavaren för att kunna kontrollera att fullmaktshavaren. Även om någon granskare inte har tillsatts har make/maka/sambo och de närmast anhöriga rätt att begära redovisning en gång per år från framtidsfullmaktshavaren. Det finns även en särskild rätt för […]

Läs mer

Får framtidsfullmakthavaren ge bort mina pengar?

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om din framtidsfullmaktshavare får ge gåvor ur din egendom.

Läs mer

Ska framtidsfullmaktshavaren få arvode för sitt uppdrag?

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om du vill att din framtidsfullmaktshavare ska få arvode för sitt uppdrag. Frågan om arvode är en av många frågor du behöver ta ställning till när du får hjälp med att skriva din framtidsfullmakt.

Läs mer

Vad händer om jag ångrar mig och inte längre vill ha min framtidsfullmakt? Kan jag återkalla min framtidsfullmakt?

Om du ångrar dig går det bra att ändra din framtidsfullmakt. Det lättaste är då att förstöra den gamla och istället använda dig av den nya. Framtidsfullmakter registreras inte, så du behöver inte kontakta någon myndighet för att göra ändringarna.

Läs mer

Vilka är fördelarna med en framtidsfullmakt?

Den största fördelen är att du själv får bestämma, både vem som ska få företräda dig och vad denna person ska få göra. En annan fördel är att kunna hålla uppdraget inom familjen eller vänkretsen utan att myndigheterna blir inblandade. För den som utses som framtidsfullmaktshavare är det också en trygghet att ha ett tydligt […]

Läs mer

Går det bra att använda en mall från nätet för min framtidsfullmakt?

I lagen finns flera formella krav som behöver vara uppfyllda för att framtidsfullmakten ska var giltig, men det finns ingen generell mall som passar för alla. Via lagstiftningen har man öppnat upp för möjligheten att upprätta framtidsfullmakt, men ingen myndighet eller samhällsfunktion har ansvar för att hjälpa människor med deras framtidsfullmakter. Det är klokt att […]

Läs mer

Behöver man gå till en jurist för att få hjälp med framtidsfullmakten?

Det finns inga krav på att en framtidsfullmakt ska vara upprättad av en jurist. Däremot är det många frågor att ta ställning till när vi upprättar våra framtidsfullmakter. Erfarenhetsmässigt behöver du någon som ställer dessa frågor och sedan har kompetens att formulera svaren juridiskt korrekt för att få en slutprodukt som är skräddarsydd och fungerar […]

Läs mer

Vad ingår i framtidsfullmakten?

I framtidsfullmakten sätter du själv ramverket för vad framtidsfullmaktshavaren får göra för dig. Det kan handla om rätt att få sälja din fastighet eller bostadsrätt om du själv inte kan bo kvar, att betala dina räkningar, att ta upp lån för att renovera ett läckande tak, att söka hemtjänst, att placera om ditt kapital, att […]

Läs mer

Kan jag själv välja vem som ska hjälpa mig och vara min framtidsfullmaktshavare?

Ja, du väljer själv vem som ska bli din framtidsfullmaktshavare och hjälpa dig om du blir sjuk. Det är möjligt att utse flera framtidsfullmaktshavare eller att utse en eller flera reserver för uppdraget. Det är däremot inte möjligt att ge framtidsfullmaktsuppdraget till ett företag.

Läs mer

Måste jag ha en framtidsfullmakt om jag har familj som kan hjälpa mig?

Många tror felaktigt att anhöriga har en automatisk rätt att företräda oss om vi blir sjuka, men detta stämmer inte. Du behöver alltså skriva en framtidsfullmakt även om du är gift/sambo eller har barn.

Läs mer

Hur ”aktiveras” framtidsfullmakten? Hur börjar framtidsfullmakten att gälla?

I din framtidsfullmakt sätter du regelverket för hur framtidsfullmakten ska träda i kraft. Det vanligaste önskemålet från våra kunder är att det ska vara framtidsfullmaktshavaren som bedömer när framtidsfullmakten ska börja gälla. Det kan till exempel handla om att jag som fullmaktshavare bedömer att min förälder, som jag har framtidsfullmakt för, har blivit så dement […]

Läs mer

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla om framtidsfullmaktsgivaren, dvs den som har skrivit framtidsfullmakten, blir så fysiskt eller psykiskt sjuk att hen inte längre har förmåga att själv ta hand om de saker som framtidsfullmakten avser. 

Läs mer

Vem kan ha en framtidsfullmakt?

Om du är över 18 år och har förmåga att ta hand om dina angelägenheter får du skriva en framtidsfullmakt. Du ska alltså vara myndig och vara så frisk att du har beslutsförmåga.

Läs mer

Hur vanligt är det med framtidsfullmakter?

Framtidsfullmakten är en ny lagstiftning i Sverige sedan 2017. Vi jurister på Gillis Edman Begravning & Familjejuridik har en hög efterfrågan på framtidsfullmakter. Det är idag ungefär lika vanligt med uppdrag avseende framtidsfullmakter som testamenten.

Läs mer

Hur fungerar det med framtidsfullmakt?

Genom framtidsfullmakten utser du vem som får företräda dig om du i framtiden skulle bli så sjuk att du själv inte kan ta hand om dina angelägenheter. Förutom att utse vem som får företräda dig sätter du också ramverket för vad personen får göra. Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter och det kan […]

Läs mer

Utgår det ett arvode till fullmaktshavaren?

Du som fullmaktsgivare bestämmer själv om du vill att fullmaktshavaren ska ha en ersättning för uppdraget eller utlägg som förekommer.

Läs mer

Vem har insyn i fullmaktshavarens arbete?

Närmsta släktingar har alltid rätt till en årlig redovisning av fullmaktshavarens arbete.

Läs mer

Bör det finnas en granskare av en framtidsfullmakt?

Det är möjligt att utse en granskare, om man önskar att en utomstående person kontrollerar fullmaktshavarens arbete.

Läs mer

Kan jag ändra min framtidsfullmakt?

Ja, du kan återkalla en framtidsfullmakt och ändra den hur många gånger som helst.

Läs mer

Finns det krav på hur en framtidsfullmakt ska skrivas?

Ja, det ska vara bevittnat med ort, datum, namnteckning och namnförtydligande. Vi rekommenderar att en av fullmaktshavarna förvarar framtidsfullmakten på säkert ställe.

Läs mer

När träder en framtidfullmakt i kraft?

Du kan själv bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, vilket är en fördel mot godmanskap och förvaltarskap, som kan vara en utdragen process, då ikraftträdandet ska prövas i domstol.

Läs mer

Kan en framtidsfullmakt omfatta alla mina personliga och ekonomiska angelägenheter?

Det finns vissa undantag för framtidsfullmakten, exempelvis vårdrelaterade frågor. Fullmakten kan dock omfatta de flesta ekonomiska och personliga göromålen hos en människa. Du kan exempelvis bli företrädd vid myndighetsärenden, kontakt med hemtjänst, val av boendeform och fastighetsaffärer, få hjälp med att utfärda gåvor och deklaration, hämta ut receptbelagd medicin med mera. Självklart omfattar framtidsfullmakten även […]

Läs mer

Kan jag välja vem som helst att företräda mig?

Ja, så länge personen är myndig och kapabel att fatta beslut – det kan vara en familjemedlem eller någon annan närstående.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se