Måste vi upprätta ett arvskifte? - Gillis Edman Familjejuridik

Måste vi upprätta ett arvskifte?

Nej, när det exempelvis är efterlevande make eller maka som ärver allt är ju också denna person ensam dödsbodelägare. Om det endast finns en ensam dödsbodelägare krävs det inget arvskifte, utan bouppteckningen är tillräcklig för de åtgärder som behöver göras.

Om ni är flera dödsbodelägare behöver ni reglera i ett arvskifte vad var och en av er ska få. För att undvika tvister är det också en trygghet för alla arvingar att era överenskommelser finns formulerade i ett juridiskt giltigt dokument.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se