Varför behövs en bouppteckning? - Gillis Edman Familjejuridik

Varför behövs en bouppteckning?

En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är därmed en form av legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte. Den behövs för att kunna avveckla och fördela den avlidnes tillgångar.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se