Vilka tillgångar ska ingå i bodelningsavtalet? - Gillis Edman Familjejuridik

Vilka tillgångar ska ingå i bodelningsavtalet?

För gifta ska alla tillgångar som huvudregel vara med i avtalet, då de räknas som giftorättsgods. För sambor är det framför allt bostaden, men även lösöre såsom möbler och husgeråd. I vissa fall kan det även behövas ett juridiskt dokument om en av er ska överta en fastighet. Lagfarten, alltså ägarbeviset, ska i så fall ändras och registreras hos Lantmäteriet.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se