Vad innebär det att begära 12:2? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad innebär det att begära 12:2?

I Äktenskapsbalkens 12 kapitel, 2 § finns en regel som säger att efterlevande maken har en exklusiv rätt att begära att få behålla hela eller delar av sina tillgångar och att dessa inte ska bodelas med maken som har dött. Det är bara den efterlevande maken som har rätt att framställa en sådan begäran. Arvingar får inte göra det. I praktiken brukar det vara vanligast att begära 12:2 om efterlevande maken är den mest förmögna i förhållandet och att de båda makarna inte har samma arvingar.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se