Vad är enskild egendom? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är relevant vid bodelning och innebär att någonting ska undantas vid en bodelning. När vi är gifta är båda makarnas tillgångar enligt huvudregeln giftorättsgods. Allt giftorättsgods delas på hälften vid en bodelning. Om någon av makarna har enskild egendom, undantas detta från hälftendelningen.

Det är väldigt vanligt att föräldrar vill att barnens kommande arv ska vara barnets enskilda egendom. För att uppnå detta behöver föräldrarna skriva ett testamente.

Förutom arv kan egendom också bli enskild genom äktenskapsförord eller genom föreskrift i gåvobrev.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se