Hur fungerar det med framtidsfullmakt? - Gillis Edman Familjejuridik

Hur fungerar det med framtidsfullmakt?

Genom framtidsfullmakten utser du vem som får företräda dig om du i framtiden skulle bli så sjuk att du själv inte kan ta hand om dina angelägenheter. Förutom att utse vem som får företräda dig sätter du också ramverket för vad personen får göra. Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter och det kan till exempel handla om att sälja din fastighet eller bostadsrätt, att betala dina räkningar, att ansöka om hemtjänst eller att göra kapitalplaceringar.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se