Finns det krav på hur en framtidsfullmakt ska skrivas? - Gillis Edman Familjejuridik

Finns det krav på hur en framtidsfullmakt ska skrivas?

Ja, det ska vara bevittnat med ort, datum, namnteckning och namnförtydligande. Vi rekommenderar att en av fullmaktshavarna förvarar framtidsfullmakten på säkert ställe.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se