Hur ”aktiveras” framtidsfullmakten? Hur börjar framtidsfullmakten att gälla? - Gillis Edman Familjejuridik

Hur ”aktiveras” framtidsfullmakten? Hur börjar framtidsfullmakten att gälla?

I din framtidsfullmakt sätter du regelverket för hur framtidsfullmakten ska träda i kraft. Det vanligaste önskemålet från våra kunder är att det ska vara framtidsfullmaktshavaren som bedömer när framtidsfullmakten ska börja gälla. Det kan till exempel handla om att jag som fullmaktshavare bedömer att min förälder, som jag har framtidsfullmakt för, har blivit så dement att föräldern inte längre har förmåga att fatta egna beslut eller att sköta sin ekonomi. Ett annat alternativ är att du som vill ha en framtidsfullmakt bestämmer att det är domstolen som ska besluta om att framtidsfullmakten ska träda i kraft. Många av våra kunder tycker att det är opraktiskt att det ska behövas ett beslut från domstol, eftersom detta i många fall kan ta relativt lång tid och innebära en administrativt tung process. Själva syftet för många av våra kunder är att kunna hålla allt kring framtidsfullmakten inom familjen.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se