Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Testamentet ska vara skriftligt. Testatorn, den som upprättar testamentet, måste vara myndig och skriva under testamentet i närvaro av två vittnen. Vittnen ska vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller med dem som ska ärva. De måste också veta att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se